Uthyrning av transportband

Hyrpris / dag  - 399 kr
Startavgift 96 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer
Hyrpris / dag   - 599 kr
Startavgift 96 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer