Uthyrning av byggfläktar

Byggflakt litenByggflakt liten
Byggflakt liten

Byggfläkt < 2kw

Artnr: 565321  
Hyrpris / kalenderdag  - 25 kr
Startavgift 40 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer
Byggflakt mellanByggflakt mellan
Byggflakt mellan

Byggfläkt < 3kw

Artnr: 565322  
Hyrpris / kalenderdag  - 36 kr
Startavgift 40 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer
Byggflakt storByggflakt stor
Byggflakt stor

Byggfläkt < 5kw

Artnr: 565323  
Hyrpris / kalenderdag  - 42 kr
Startavgift 40 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer
Byggflakt kanonByggflakt kanon
Byggflakt kanon

Byggfläkt< 10kw

Artnr: 565324  
Hyrpris / kalenderdag  - 50 kr
Startavgift 40 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer