- När du hyr hos oss så ingår alltid hyrförsäkring och den debiteras med en procentsats om 5% på det totala hyresbeloppet.

     - Vår försäkring täcker eventuella reparationer pga maskinella fel på hyrd maskin.
     - Försäkringen täcker ej fel som uppkommer pga oaktsamhet eller felaktig användning.
     - Försäkringen täcker ej stöld då vi ej från fall till fall kan göra bedömning om maskinen förvarats inlåst eller försvunnit pga slarv eller            oaktsamhet.
     - Vid skada på maskin så kommer självrisk att debiteras hyrestagaren, självrisken kan variera beroende på maskintyp.
     - Vid hyra av tex lastmaskin, grävmaskin, skylift eller liknande så ingår både trafik och vagnskada om maskinen skulle välta eller     
        på annat sätt skadas.

     - DET ÄR ALLTID KLOKT ATT SE ÖVER VAD DEN EGNA FÖRETAGSFÖRSÄKRINGEN ELLER HEMFÖRSÄKRINGEN TÄCKER
​​​​​​​       SÅ UNDVIKER NI TRÅKIGA ÖVERRASKNINGAR VID TEX STÖLD ELLER SKADEGÖRELSE.