Uthyrning av liftar

Hyrpris / dag  - 1050 kr
Startavgift 96 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer
Hyrpris / dag  - 1280 kr
Startavgift 96 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer
Hyrpris / dag  - 390 kr
Startavgift 96 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer
Hyrpris / dag  - 445 kr
Startavgift 96 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer