Uthyrning av materialtransportörer

Hyrpris / dag  - 690 kr
Startavgift 120 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer
Hyrpris / dag  - 364 kr
Startavgift 96 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer
Hyrpris / dag  - 599 kr
Startavgift 96 kr
Moms och 5% hyrförsäkring tillkommer